• Uppgradera
  • Gå Med Nu
  • Mitt Konto
  • Logga ut

Flingster 2257 Uttalande

Senast Uppdaterad: March 25, 2019

Alla faktiska mänskliga varelser som visas i bilder eller videor som visas på webbplatsen som finns på www.flingster.com ("Website") var minst 18 år gamla då dessa bilder eller videor producerades.

Undantag: Innehåll producerat av tredje part

Operatören av webbplatsen är inte ”producenten” av några avbildningar av faktiskt eller simulerat sexuellt uttryckligt beteende som kan visas på webbplatsen. Operatören av webbplatsen begränsar sin hantering av detta innehåll och utför endast aktiviteterna för överföring, lagring, hämtning, värd eller formatering av material som kan avbilda sexuellt uttryckligt beteende, allt material som visas på webbplatsen som resultat av åtgärder som vidtagits av tredjepartsanvändare av webbplatsen. Alla delar av webbplatsen som innehåller användargenererat material kontrolleras av den relevanta användaren, för vilken webbplatsen tillhandahålls som en onlinetjänst av operatören. I enlighet med 18 U.S.C. § 2257 (h)(2)(B)(v) och 47 U.S.C. § 230 (c), kan operatören av webbplatsen radera material som visas på webbplatsen som ett resultat av åtgärder som vidtagits av webbplatsens användare, vilka material som anses, enligt operatörens enda skönsmässiga bedömning, vara otydliga, obscena, ärekränkande eller inkonsekventa med policys och användarvillkor för webbplatsen.

Undantag: Innehåll Producerat av Webbplatsoperatör

I den utsträckning som bilder eller videor visas på webbplatsen, för vilken operatören av webbplatsen kan betraktas som ”producenten”, är dessa bilder och videor undantagna från kraven i 18 U.S.C. § 2257 och 28 C.F.R. Del 75 av ett eller flera av följande skäl: (1) de producerade bilderna eller videorna visar inte något sexuellt uttryckligt beteende som definieras i 18 U.S.C. § 2256(2)(A); (2) de producerade bilderna eller filmerna visar inte skildringar av könsdelar eller könsområde som skapats efter 27 juli 2006; (3) de producerade bilderna eller filmerna visar inte en simulerad sexuellt uttrycklig aktivitet som inträffar efter ikraftträdandet av 18 U.S.C. § 2257A; eller (4) de producerade bilderna eller videorna skapades före den 3 juli 1995.

Utpekad Förvaringsman

Utan att på något sätt begränsa tillämpningen av ovannämnda undantag har operatören av webbplatsen utsett vårdnadshavaren, vars adress visas nedan, för att vara innehavaren av originalregister som beskrivs i 18 U.S.C. § 2257 och 28 C.F.R. Del 75 för allt material som visas på webbplatsen som omfattas av följande kategorier: (1) marknadsförings- och reklammaterial som innehåller visuella avbildningar av faktiskt eller simulerat sexuellt uttryckligt beteende, vilka material som har förvärvats eller skapats av webbplatsens operatör för att marknadsföra webbplatsen ; eller (2) material som inte är undantagna, såsom beskrivs ovan.

De tidigare nämnda posterna och deras vårdnadshavare kan hittas på följande plats:

Custodian of Records

Skyline Media LLC

30 N. Gould St., Ste. R

Sheridan, Wyoming 82801